Pusat Pembinaan dan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Penyusunan Program Diklat/ Kurikulum Diklat Perekayasa Berbasis Kompetensi,Menghasilkan 42 lulusan Diklat dan 42 Dokumen Modul Berbasis Kompetensi
WhatsApp chat